Випуск 2/2017

Титул

Зміст

 

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

 

Lichman L.Yu.
COMPETENCY-BASED FOREIGN LANGUAGE TRAINING OF STUDENTS IN UKRAINE OF THE LATE 20th – THE EARLY 21th CENTURY

Розлуцька Г.М.
ОСОБЛИВОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

 

РОЗДІЛ 2 ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ (З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ)

 

Бабинець М.М.
ПСИХОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ТЕХНОЛОГІЇ КОНЦЕНТРОВАНОГО НАВЧАННЯ В ІНШОМОВНІЙ ПІДГОТОВЦІ МЕНЕДЖЕРІВ

Опачко М.В.
МОДЕЛЮВАННЯ У ЗМІСТІ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

 

РОЗДІЛ 3 КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА

 

Росул В.В., Депчинська І.А.
ВПЛИВ МОВНОГО ПИТАННЯ НА РОЗВИТОК ЗМІСТУ ГУМАНІТАРНОЇ ОСВІТИ В ШКОЛАХ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ

 

РОЗДІЛ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

 

Дацків І.Є., Розлуцька Г.М.
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ЗАКАРПАТТІ (1919–1939 рр.)

Кухта М.І., Чейпеш І.В.
РОЛЬ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Shevchenko M.Y., Dreval A.V.
THE FORMING OF THE PROFESSIONAL CULTURE AS THE DEVELOPMENT FACTOR OF FUTURE EDUCATORS

 

РОЗДІЛ 5 СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

Байбакова О.О.
ПОЛІКУЛЬТУРНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Козубовський Р.В.
РОЗВИТОК І СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Попадич О.О., Білак Ю.Ю.
РОЛЬ ПРАВОВИХОВНОЇ РОБОТИ У СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНТІВ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

РОЗДІЛ 6 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ВИХОВАННЯ

 

Стойка О.Я.
МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНЬОГО ДОСВІДУ США У РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

 

РОЗДІЛ 7 ДОШКІЛЬНА ПЕДАГОГІКА

 

Tsurkan T.G.
PARENTAL INVOLVEMENT IN CHILDREN’S EDUCATION

 

РОЗДІЛ 8 ТЕОРІЯ НАВЧАННЯ

 

Керестень Іштван, Греба Ілдіко
ПРОБЛЕМИ РОЗПОДІЛУ УЧНІВ НА МЕДИЧНІ ГРУПИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ДИФЕРЕНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА УРОЦІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

Староста В.І., Довгей О.І.
ПОНЯТТЯ «ГОТОВНІСТЬ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

 

РОЗДІЛ 9 ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ

 

Худзей О.О.
СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Чейпеш І.В., Кухта М.І.
РОЛЬ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОЇ ШКОЛИ